Εκτυπώσεις Βιβλιαρίου

Βιβλιαρίου
Έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3,6×4,6 cm για πολλαπλές χρήσεις. (Βιβλιάριο – Βιογραφικό – Ταυτοπροσωπία).
Τετράδα 5 € – Οχτάδα 8 €

    • (μέγιστο μέγεθος αρχείου 32 MB)

Φωτογραφίες Άδειας παραμονής, Βίζα.
Οι φωτογραφίες για βίζα, άδεια παραμονής κλπ βγαίνουν ανά τετράδα είναι έγχρωμες. διαστάσεων 3,5 x 4,5cm

Σχολικές Φωτογραφίες
Οι σχολικές φωτογραφίες βγαίνουν ανά τετράδα, έγχρωμες, διαστάσεων 3,5 x 4,5cm

Φωτογραφίες Πάσο Πανεπιστημίου
Φωτογραφίες για πάσο είναι τετράγωνες, έγχρωμες, διαστάσεων 3,6 x 3,6cm.

Φωτογραφίες Βιβλιάριου κλπ

Οι φωτογραφίες βιβλιάριου βγαίνουν επίσης ανά τετράδα, διαστάσεων 3,5 x 4,5cm

Φωτογραφίες για άδεια οπλοφορίας